150 000 SEK to No One Is Illegal!

Vi har vilat ut efter sommarens festival och efter att ha räknat efter är vi glada att se att vårt hårda arbete gett resultat – vi har kunnat ge 150.000 till Ingen människa är illegal!! Vi vill tacka alla volontärer, band, besökare och samarbetspartners som gjort detta möjligt! Nu fortsätter vi arbetet inför nästa sommar. För en värld utan gränser, ingen människa är illegal!

We are happy to announce that we could give the No One Is Illegal network (Ingen Människa är Illegal) 150.000 SEK (ca 16.000 euro) after this years festival. That is amazing! We want to thank all volunteers, bands, visitors and supporters who made this possible. Now begins the work with next years festival. For a world without borders, no one is illegal!

Like this? Share it!

RSS Facebook Twitter StumbleUpon Delicious Technorati
Previous Post
«
Next Post
»
www.punkillegal.com | info@punkillegal.com
(Powered by Wordpress   |   Lunated by ZenVerse)